Landskapsstafetten i Nedervetil 6.1.2016

15.12.2015 kl. 11:11
I väntan på snö och köld ställer vi till för fullt i Nedervetil, inför Landskapsstafetten 2016

Kronoby Landskapsstafett 6.1. 2016 vid Nedervetil skidcentrum

Den 24.1.2015 överlämnade Kannus Landskapsstafett flaggan åt Kronoby kommun. Kommundirektör Michael Djupsjöbacka och organisations kommittén ordförande Hans Sandström tog emot. Så började planeringen med en kommitté på 10 personer och en hel del möten. IF Åsarna, Kronan, Myran och TUS och vi i organisationskommittén har arbetat för att få ett skidcentrum som man även har nytta av i framtiden för att arrangera större tävlingar. Mål och växlings områden har förstorats. El-stolpar har flyttats eftersom spåret breddats på några ställen. Plank har satts upp och gamla har målats. Ove Åbacka har varit en drivande dragare för områdets planering, ordnat med talkofolk m.m. Det har varit talkofolk från alla kommundelar. Under tävlingsdagen och behövs det väldigt många talkojobbare för att kunna genomföra en lyckad tävlingsdag för deltagarna och för att publiken skall få en spännande dag.

Obs. Bra att tänka på när man kommer till Landskapsstafetten:    samåk gärna och kom i tid.

Jag önskar alla hjärtligt välkomna till Landskapsstafetten vid Nedervetil skidstuga i Kronoby kommun den 6.1.2016 ( reservdag är 24.1.2016).

 

Organisationskommitténs ordförande Hans Sandström

Dan-Olav Spets